Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Gyllene Pumpan 2021

Bruna bönor är en karaktärsgröda för Öland och har sedan 2010 en skyddad geografisk beteckning från EU. Alla bruna bönor som konsumeras i Sverige kommer från Öland.

Gyllene Pumpan 2021 tilldelas lantbrukaren och bönodlaren Mats Sjögren, Mysinge.

Juryns motivering

Det finns skriftliga belägg för en obruten tradition av odling av bruna bönor på Öland sedan 1883. Mats Sjögren brukar fädernegården i Mysinge, mitt i Världsarvet, i tredje generationen. Farfar Knut och pappa Ingmar odlade baljväxter, bl a bruna bönor, en odlargärning som Mats förvaltat och utvecklat. Han är också prästgårdsarrendator och arrendator på anrika Mörbylånga gård – en total areal på 240 hektar. På 34 hektar odlar han  bruna bönor.
En normal årsskörd ger cirka 70 ton bönor.

För åtta år sedan var bruna bönor de enda bönorna som odlades på Öland. Nu odlar Mats Sjögren och hans kolleger i Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter också nya sorter som svarta- och vita bönor, soldatbönor, yin-yangbönor, borlotti- och kidneybönor.
Målsättningen är att ta fram en ny och nyttig baljväxt för varje år.

Mats Sjögren är såväl traditionsbärare som förnyare av den öländska bönodlingen, en odalman i tiden och en synnerligen värdig mottagare av årets Gyllene Pumpa.

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: