Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Trafikupplysningar!

Vi hoppas att du kommer att få en fin vistelse under Ölands Skördefest.

Om det skulle uppstå en akut situation i trafiken vänligen:

Ring Trafikredaktionen på Radion 020-999 444

Om det är något du vill att vi ska informera om till våra besökare vänligen maila oss:

info@skordefest.nu

Tips 1: Det är många som åker söderut på fredagens Konstnatt men tänk på att Konstnatten är på hela Öland och det finns konstnärer att besöka både i norr, söder och på mellersta Öland.

Tips 2: På Öland finns slingor, ett område, där det finns olika aktiviteter att besöka. Några sådana exempel är Fågelvägen på sydöstra Öland och Stenriket på norra Öland.

Tips 3: Propp i trafiken kan uppstå på lördagen mellan Kalmar och Borgholm. I norrgående riktning kan det vara mycket trafik och köer kan uppstå mitt på dagen (tiderna varierar så klart eftersom det är omöjligt att säkert veta). Om du inte tänker besöka någon av aktiviteterna längs 136:an på vägen upp mot Borgholm, ta då istället vägen över till östra sidan och besök våra deltagare där. Titta sedan in till våra deltagare längs 136:an på väg söderut mot Kalmar.

Tips 4: Vid avresa från Öland på söndagen. Tänk på att trafiken mot fastlandet är tät från eftermiddagen. Välj gärna att stanna kvar på vår ö ännu en dag!

Tips 5: På fredagskvällen kommer det att köra lastbilar till en privat tillställning i Löttorp på norra Öland. En del av dem utgår från Kalmar vid kl 18. Var uppmärksam på att det kan bli mycket tung trafik på väg 136 då.

Var rädda om varandra i trafiken och när du går längs våra vägar; använd reflex och/eller ficklampa!

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: