Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Tävling: Årets Ölandsfotograf 2020

Tema är ”Vägar och stigar”

Fotografera 12 bilder från Öland under våren, sommaren, hösten och vintern.

Tävlingsbidragen skickas in på USB-minne med post och ska vara framme senast 4 maj 2020 till Jan Herrman, Strandvägen 2J, 386 31 Färjestaden. Den som önskar USB-minnet i retur ska skicka med frankerat returkuvert. Mer information och reglerna för tävlingen hittar du på hemsidorna för Ölands Skördefest och Ölands Naturskyddsförening.

Tävlingen är ett samarbete mellan Ölands Skördefest, Ölandsbladet, Ölands Naturskyddsförening och Ölands Turismorganisation.

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: