Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Stort och varmt tack!

Nu är arbetet med att sammanställa Skördefestens program för 2021 snart klart! Hemsidan är full av spännande aktiviteter. En del nya deltagare och även de flesta av våra mångåriga medverkande är tillbaka.

Vi känner stor tacksamhet för att ni har lyckats få ihop ännu en fantastiks Skördefest och vill samtidigt rikta ett stort och varmt tack till alla er som var med oss även under förra årets märkliga och oroliga tid.

Vi vill tacka de deltagare som har valt att stötta oss genom att vara medlemmar i föreningen som äger Ölands Skördefest under 2020! Det värmer mycket att ni tillsammans med oss ville se framåt!

Till er som har varit privata medlemmar i föreningen under många år och till er som valt att bli det under föregående år riktar vi även ett varmt tack!

En del av våra sponsorer har visat oss sitt stöd genom att bidra ekonomiskt till vår verksamhet och för det är vi både väldigt tacksamma och mycket ödmjuka för deras förtroende för oss.
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till:

Dina Försäkringar Syd
ICA Öland och ICA Supermarket Borgholm
Eriksöre Bygata
Borgholm Energi
Ölands Bank

Mörbylånga kommun och Borgholms kommun

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: