Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Inför Ölands Skördefest 2021

Nu är hemsidan fylld med de som kommer att vara med i Ölands Skördefest till hösten. Kika in där och gör upp en plan för ditt besök redan nu. Skördefestens tidning kommer att släppas runt månadsskiftet juni/juli. Den körs ut till sydöstra delen av Sverige och finns på Öland från juli tills att evenemanget går av stapeln.

Kom ihåg att Öland har öppet hela året! Gå gärna även in på oland.se och se de fina tips och rundor som finns utlagda där.

Var rädda om er så hörs och syns vi framöver!

Pia Axelsson, verksamhetschef Ölands Skördefest och Öland Spirar

Foto: Tommie Skoog

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: