Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Stöd Ölands Skördefest!

Pumpor-320x200

Som medlem bidrar du till att stärka och utveckla Sveriges största skördefest – Ölands Skördefest.
Ölands Skördefest är en öppen medlemsförening som tillsammans med sitt aktiebolag arbetar med Skördefestens genomförande och att stärka Öland, dess varumärke och näringsliv. Föreningen är ideell och leds av en av årsmötet vald styrelse. Vi i styrelsen tycker att det är viktigt med en bred förankring och många medlemmar för att bli den folkrörelse och folkfest som vi alla vill ha.
Deltagare i Skördefesten är sedan 2010 medlemmar i Skördefestens Vänner. Utöver dessa behöver föreningen enskilda medlemmar som på olika sätt stöttar Ölands Skördefest.
Ditt medlemskap är därför viktigt och ger oss möjlighet att årligen genomföra en fantastisk skördefest och dessutom aktiviteter under andra delar av året.

Som medlem är du röstberättigad på årsstämman och kan vara med och påverka utveckling och innehåll för Skördefesten. Du är en god ambassadör för Öland och Ölands Skördefest och kan hjälpa till att sprida information som gör vår ö än mer lockande.

Det viktigaste är att Ditt och andras medlemskap är en förutsättning för att vi även i framtiden kan genomföra en fantastisk folkfest som gynnar hela Öland.
Känn Dig varmt välkommen som medlem.

Årlig avgift:
Privatperson 100:-
Företag/Förening/Organisation 500:-
Tänk på att uppge ditt namn, adress, mailadress och telefonnummer så att vi kan hålla vårt medlemsregister komplett.
Om du är deltagare kommer medlemsavgiften att var specificerad på din faktura.

Vill du bli medlem? Kontakta Ölands Skördefest, Storgatan 1, 387 31 Borgholm, eller ring 0485 – 770 20.
Bankgiro 5192-4348
Swish 123 222 02 67

Medlemsinfo

manspumpa

UPPROP FRÅN SÄLLSKAPET ÅRENS ÖLÄNNINGAR

Sällskapet Årens Ölänningar rekommenderar Dig att stödja Ölands Skördefest genom att vara medlem.

Läs mer
Pumpor-320x200

Stöd Ölands Skördefest!

Som medlem bidrar du till att stärka och utveckla Sveriges största skördefest – Ölands Skördefest.

Läs mer

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: