Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Regional Matkultur Öland

Olandska kroppkakor

Regional matkultur Öland finns under Ölands Skördefests paraply.
Vi sköter administrationen, uppdaterar hemsidan, trycker upp den populära broschyren och jobbar så gott vi kan med att synliggöra den öländska maten.

En arbetsgrupp har bildats som består av:

Pia Axelsson: Licenstagare Ölands Skördefest

Anders Lindgren: Styrelsen Ölands Skördefest AB

Stefan Ahlgren: Ölands turism

Annika Svenneheim Runstens Gård – råvaruproducent med gårdsbutik

Jonas Åhman Restaurang Trädgårdsgatan 26 – restaurang

Charlotta Tunhov Birgittas Matbod – livsmedelsförädling

Syftet med Regional matkultur Öland är att främja marknadsföringen av lokala matprodukter och mattraditioner. Dessutom kan de som är med nätverka sinsemellan och även inom Regional matkultur nationellt och internationellt.

Vilka är det som kan vara med?

 • primärproducenter av råvaror
 • livsmedelsföretag
 • matvarubutiker
 • restauranger och caféer
 • gårdsbutiker
 • matfestivaler
 • eldsjälar

Vad är målsättningen?

Regional Matkultur Öland 

 • är en naturlig plattform för kommunikation mellan producenter – förädlare och slutanvändare
 • är ett stöd och bollplank för medlemmar när det gäller idéer som för den öländska gastronomin framåt
 • Ska organisera mötesplatser för medlemmar i form av arrangemang med teman som grundar sig i ”från jord till bord”
 • Ska marknadsföra medlemmar i press och andra medier
 • Ska arbeta för att Öland blir ett bra exempel på att tydliggöra möjligheter i uttrycket ”från jord till bord”.
 • Skapa evenemang typ ”Bondens Marknad”.

Evenemang organiserade av Regional matkultur Öland skall vara självfinansierade utanför medlemsavgifter.  Exempel på finansiering, Sponsring, Kommunala bidrag, EU – projekt, Platshyra.

Besök hemsidan culinary-heritage.com för att se medlemmarna i Regional Matkultur Öland.

 

Matlandskapet

Olandska kroppkakor

Regional Matkultur Öland

Regional matkultur Öland finns under Ölands Skördefests paraply. Vi jobbar med att synliggöra den öländska maten.

Läs mer

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: