Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Mer information om Vårsalongen

Vårsalongen 2020
Den spirande salongen – för nya konstnärliga plantor och skolade proffs!
Ölands museum Himmelsberga och Öland Spirar/Ölands Skördefest fortsätter sitt samarbete
med en gemensam konstsatsning även på våren. Vi har därför glädjen att även i år kunna bjuda
in till jurybedömd vårsalong på Ölands Museum Himmelsberga -välkomna att anmäla era verk!
ANMÄLAN TILL VÅRSALONGEN:
För vilka: Öppen för måleri, foto g rafi, textil, keramik, smide med mera.
Treavdelnlngar: *Konstnärer medanknytningtillKalmar län.
*Ungdomar 12-19 (yngre) och 20-25 (unga) år från Kalmar län.
I kategorin unga delas museets stipendium ut, se hemsidan för mer information.
Jury 2020: Filippa de Vos (konsthallschef, Växjö Konsthall), Niklas Asker (konstnär, Malmö) samt
Sara Kånåhols{Borgholms Kulturutskott).
Ölands hembygdsförbundsstyrelses konstrepresentant, Leo Eriksson.
Plats: Konsthallen på Ölands Museum Himmelsberga, med separata delar för
ungdomskategorierna.
Anmälan/ansökan: Senast 3 april till e-post info@olandsmuseum.com eller ”Vårsalongen”,
Olands Museum Himmelsberga, 387 93 Borgholm.
För den allmänna kategorin gäller en anmälningsavgift på lOO kr, som betalas till bg 921-3000
i samband med ansökan, ungdomar deltar fritt. Glöm inte ange ditt namn vid betalning.

Högupplösta bilder av max fyra verk, storlek, material, titel, pris, namn,
adress,ålder samt kontaktuppgifter.
Verken försäkras genom Ölands Museum Himmelsberga, förutsatt att ovanstående uppgifter
inkommit i god tid. Provision på sålda verk: 30%.
Besked och inlämning: Du får besked om du har kommit med i vecka 16 och antagna verk
lämnas in den26-27april kl11-15.
Öppet: Vernissage 8 maj kl 11 i samband med Öland Spirar, öppet helgerna i maj och dagligen i
juni till och med 7/6.

Konstlandskapet

Mer information om Vårsalongen

Vårsalongen 2020
Den spirande salongen – för nya konstnärliga plantor och skolade proffs!

Läs mer

Tävling: Årets Ölandsfotograf 2020

Tema är ”Vägar och stigar”

Läs mer

Årets Ölands Fotograf 2019- Bengt Kallenberg

Bengt Kallenberg – Årets Ölandsfotograf.

Läs mer

Skördefestens samlingsutställning på Ölands Museum Himmelsberga 2019

Ölands Skördefest och Ölands museum Himmelsberga tackar för i år alla besökare och utställare.

Läs mer

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: