Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Prislista 2017

Pengar

Prislista  2017

Medlemskap Skördefestens Vänner Ideell förening:

Medlem, privat                                                         100 kronor (momsfritt)
Medlem, företag                                                       500 kronor (momsfritt)

Deltagare i Ölands Skördefest inkl medlemskap, moms tillkommer:

Deltagare paket 1                                                   1.000 kronor

Deltagare paket 2                                                  1.600 kronor

Deltagare paket 3                                                  3.600 kronor

Annonspaket 1                                                      7.000 kronor
Annonspaket 2                                                    11.000 kronor
Annonspaket 3                                                    15.000 kronor
Annonspaket 4                                                    20.000 kronor

Bronsdeltagare                                                   30.000 kronor
Silverdeltagare                                                   45.000 kronor
Gulddeltagare                                                     60.000 kronor

Huvudsponsor                                                     Enligt avtal

Konstnärspaket 1                                                1.000 kronor
Konstnärspaket 2                                                1.600 kronor
Konstnärspaket 3                                                3.600 kronor

Bild i anslutning till texten                                1.500 kronor
Logga i anslutning till texten                               500 kronor

Deltagare paket

Deltagare paket 1
Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning, max 150 tecken.
Deltagandet anges på vår hemsida, www.skordefest.nu, med länkning.
Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, Deltagarskylt och årets affischer.
Skördefestens tidning och affischer körs ut vid ett tillfälle före Skördefesten.
Fasadflagga
För deltagare med öppet endast under Skördefesten.

Deltagare paket 2
Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning, max 150 tecken.
Deltagandet anges på vår hemsida, www.skordefest.nu, med länkning.
Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, Deltagarskylt och årets affischer.
Skördefestens tidning körs ut vid vid två tillfällen; i början av sommaren och inför Skördefesten.
Fasadflagga
För deltagare med säsongs-öppet.

Deltagare paket 3
Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning,  max 450 tecken.
Deltagandet anges på vår hemsida, www.skordefest.nu, med länkning.
Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, Deltagarskylt och årets affischer.
Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.
Fasadflagga
För deltagare med öppet året runt.

Annonsörer paket:

Annonspaket 1
Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning, max 450 tecken.
Deltagandet anges på vår hemsida, www.skordefest.nu, med länkning.
Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, Deltagarskylt och årets affischer.
1/9-annonssida i Skördefestens tidning.
Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.
Fasadflagga

Annonspaket 2
Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning, max 450 tecken.
Deltagandet anges på vår hemsida, www.skordefest.nu, med länkning.
Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, Deltagarskylt och årets affischer.
1/6-annonssida i Skördefestens tidning.
Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.
Fasadflagga

Annonspaket 3
Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning, max 450 tecken.
Deltagandet anges på vår hemsida, www.skordefest.nu, med länkning.
Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, Deltagarskylt och årets affischer.
1/4-annonssida i Skördefestens tidning.
Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.
Fasadflagga

Annonspaket 4
Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning, max 450 tecken.
Deltagandet anges på vår hemsida, www.skordefest.nu, med länkning.
Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, Deltagarskylt och årets affischer.
1/3-annonssida i Skördefestens tidning.
Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.
Fasadflagga

Sponsorer paket:

Bronsdeltagare

Deltagartext i Skördefestens tidning, max 450 tecken, med logotype.
Länkning till egen hemsida från www.skordefest.nu. Rätt att skylta med halmbal på pumpa, deltagarskylt och årets affischer.
1/2 annonssida i Skördefestens tidning och på hemsidan. Representanter är välkomna att vara med på de aktiviteter som anordnas i   VIP-tältet vid invigningen i Årets Ölandsby.
Fasadflagga

Silverdeltagar

Deltagartext i Skördefestens tidning,  max 450 tecken, med logotype.
Länkning till egen hemsida från www.skordefest.nu. Rätt att skylta med halmbal på pumpa, deltagarskylt och årets affischer.
1/2 annonssida i Skördefestens tidning och på hemsidan. Möjlighet till exponering och produktpresentation på attraktiva platser både under Öland Spirar och Ölands Skördef        Representanter är välkomna att vara med på de aktiviteter som anordnas i VIP-tältet vid invigningen i Årets Ölandsby.
Fasadflagga

Gulddeltagare

Deltagartext i Skördefestens tidning, max 450 tecken, med logotype.
Länkning till egen hemsida från www.skordefest.nu. Rätt att skylta med halmbal på pumpa, deltagarskylt och årets affischer.Helsidesannons i Skördefestens tidning och på hemsidan.Representanter är välkomna att vara med på de aktiviteter som anordnas i VIP-tältet vid invigningen i Årets Ölandsby. Egna önskemål om medverkan och marknadsföring, efter samråd, under Ölands Skördefest. Logotyp, under ”Guldsponsorer”, i Ölands Skördefests annonsering inför 2017års Skördefest. Exklusiva inbjudningar till seminarier, utställningar, events, måltider m.m.
Möjlighet till exponering och produktpresentation på attraktiva platser både under Öland Spirar och Ölands Skördefest. Redaktionell presentation av företaget/organisationen/produkten i Skördfestens tidning.
Fasadflagga

Huvudsponsor med specialskrivna avtal.

Konstnärspaket:

Konstnärspaket 1
Deltagartext om aktuell aktivitet i konstdelen av Skördefestens tidning, max 150 tecken. Utprickad på konstkartan.
Deltagandet anges på vår hemsida, www.skordefest.nu, med länkning.
Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, Deltagarskylt och årets affischer.
Skördefestens tidning och affischer körs ut vid ett tillfälle före Skördefesten.
Fasadflagga
Deltagande i samlingsutställningen på Himmelsberga (2 verk)
För deltagare med öppet endast under Skördefesten.

Konstnärspaket 2
Deltagartext om aktuell aktivitet i konstdelen av Skördefestens tidning, max 150 tecken. Utprickad på konstkartan.
Deltagandet anges på vår hemsida, www.skordefest.nu, med länkning.
Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, Deltagarskylt och årets affischer.
Skördefestens tidning körs ut vid vid två tillfällen; i början av sommaren och inför Skördefesten.
Fasadflagga
Deltagande i samlingsutställningen på Himmelsberga (2 verk)
För deltagare med säsongs-öppet.

Konstnärspaket 3
Deltagartext om aktuell aktivitet i konstdelen av Skördefestens tidning, max 450 tecken. Utprickad på konstkartan.
Deltagandet anges på vår hemsida, www.skordefest.nu, med länkning.
Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, Deltagarskylt och årets affischer.
Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.
Fasadflagga
Deltagande i samlingsutställningen på Himmelsberga (2 verk)
För deltagare med öppet året runt.

 

 

Deltagarinfo

Pengar

Prislista 2017

Uppdaterad prislista

Läs mer

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: