Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Prislista 2018, priser för 2019 kommer inom kort.

Pengar

Prislista för deltagare 2018, uppdaterad prislista för 2019 kommer inom kort. 

Obligatoriskt medlemskap i föreningen Skördefestens vänner ingår.

Moms tillkommer.

Deltagare paket 1                                   1 000 kr plus moms

 • Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning (programdelen),
 • max 200 tecken.
 • Deltagandet anges på vår hemsida, skordefest.nu, med länkning.
 • Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, deltagarskylt, årets affischer och fasadflagga.
 • Skördefestens tidning och affischer körs ut vid ett tillfälle före Skördefesten.
 • För deltagare med öppet endast under Skördefesten.

Deltagare paket 2                                   1 600 kr plus moms

 • Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning (programdelen),
 • max 200 tecken.
 • Deltagandet anges på vår hemsida, skordefest.nu, med länkning.
 • Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, deltagarskylt, årets affischer och fasadflagga.
 • Skördefestens tidning körs ut vid vid två tillfällen;
 • i början av sommaren och inför Skördefesten.
 • För deltagare med säsongs-öppet.

Deltagare paket 3                                   3 600 kr plus moms

 • Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning (programdelen),
 • max 450 tecken.
 • Deltagandet anges på vår hemsida, skordefest.nu, med länkning.
 • Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, deltagarskylt, årets affischer och fasadflagga.
 • Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.
 • För deltagare med öppet året runt.

Bild i anslutning till texten                                         1.500 kronor

Logga i anslutning till texten                                     500 kronor

Prislista för konstnärer 2018

Obligatoriskt medlemskap i föreningen Skördefestens vänner ingår.

Moms tillkommer.

Konstnärer paket 1                                                  1 000 kr plus moms

 • Deltagartext om aktuell aktivitet i konstdelen av Skördefestens tidning,
 • max 200 tecken. Utprickad på konstkartan.
 • Deltagandet anges på vår hemsida, skordefest.nu, med länkning.
 • Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, deltagarskylt, årets affischer och fasadflagga.
 • Skördefestens tidning och affischer körs ut vid ett tillfälle före Skördefesten.
 • Deltagande i samlingsutställningen på Himmelsberga (2 verk)
 • För deltagare med öppet endast under Skördefesten.

Konstnärer paket 2                                                  1 600 kr plus moms

 • Deltagartext om aktuell aktivitet i konstdelen av Skördefestens tidning,
 • max 200 tecken. Utprickad på konstkartan.
 • Deltagandet anges på vår hemsida, skordefest.nu, med länkning.
 • Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, deltagarskylt, årets affischer och fasadflagga.
 • Skördefestens tidning körs ut vid vid två tillfällen;
 • i början av sommaren och inför Skördefesten.
 • Deltagande i samlingsutställningen på Himmelsberga (2 verk)
 • För deltagare med säsongs-öppet.

Konstnärer paket 3                                                  3 600 kr plus moms

 • Deltagartext om aktuell aktivitet i konstdelen av Skördefestens tidning,
 • max 450 tecken. Utprickad på konstkartan.
 • Deltagandet anges på vår hemsida, skordefest.nu, med länkning.
 • Rätt att skylta med ”Pumpa på halmbal”, deltagarskylt, årets affischer och fasadflagga.
 • Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.
 • Deltagande i samlingsutställningen på Himmelsberga (2 verk)
 • För deltagare med öppet året runt.

Bild i anslutning till texten                                         1.500 kronor

Logga i anslutning till texten                                     500 kronor

Prislista för annonsörer 2018

Obligatoriskt medlemskap i föreningen Skördefestens vänner ingår.

Moms tillkommer.

Annonspaket 1                                            5 000 kr plus moms

 • Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning, max 450 tecken.
 • Deltagandet anges på vår hemsida, skordefest.nu, med länkning.
 • Rätt att skylta med deltagarskylt, årets affischer och fasadflagga.
 • 1/9-annonssida i Skördefestens tidning.
 • Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.

 Annonspaket 2                                            7 000 kr plus moms

 • Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning, max 450 tecken.
 • Deltagandet anges på vår hemsida, skordefest.nu, med länkning.
 • Rätt att skylta med deltagarskylt, årets affischer och fasadflagga.
 • 1/6-annonssida i Skördefestens tidning.
 • Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.

Annonspaket 3                                            10 000 kr plus moms

 • Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning, max 450 tecken.
 • Deltagandet anges på vår hemsida, skordefest.nu, med länkning.
 • Rätt att skylta med deltagarskylt, årets affischer och fasadflagga.
 • 1/4-annonssida i Skördefestens tidning.
 • Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.

Annonspaket 4                                            15 000 kr plus moms

 • Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning, max 450 tecken.
 • Deltagandet anges på vår hemsida, skordefest.nu, med länkning.
 • Rätt att skylta med deltagarskylt, årets affischer fasadflagga.
 • 1/3-annonssida i Skördefestens tidning.
 • Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.

Annonspaket 5                                            20 000 kr plus moms

 • Deltagartext om aktuell aktivitet i Skördefestens tidning, max 450 tecken.
 • Deltagandet anges på vår hemsida, skordefest.nu, med länkning.
 • Rätt att skylta med deltagarskylt, årets affischer fasadflagga.
 • 1/2-annonssida i Skördefestens tidning.
 • Skördefestens tidning körs ut under hela säsongen.

 

 
.

 

 

Deltagarinfo

Pengar

Prislista 2018, priser för 2019 kommer inom kort.

Prislista

Läs mer

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: