Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Totalförsvar Öland 2021

För sjätte året anordnar ideella krafter i Stora Rör en dag i totalförsvarets tecken. På programmet står fallskärmshoppning, flyguppvisningar av bland annat JAS 39 Gripen och Team 50 och förevisningar av Försvarsmakten, frivilligorganisationerna, Polisen, Länsstyrelsen, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen och Räddningstjänsten.

Hemvärnets musikkår kommer att spela under dagen.

Folk och Försvar genomför ett seminarium om totalförsvarsfrågor.

För fullständigt program och aktuell information om genomförandet se hemsidan.

Öppet under Skördefesten

Lördag: 10-16.30

Hamnområdet, Stora Rör

totalforsvaroland.se.

 

Adress: Hamnen Stora Rör
Ort: Stora Rör
Öppettider: Lördag: 10-16.30

Musik/Uppträdande • Uppvisning

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: