Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Station Linné 2021

Söder om Ölands Skogsby ligger forskningsstationen. Det är öppet under skördefesten alla dagar när flaggorna är uppe. Vårt laboratorium är extra öppet under skördefesten där insektsforskarna visar och berättar. Här finns café och butik för naturintresserade och logi för besökare. I övrigt har vi öppet året runt och på hemsidan ser du våra publika aktiviteter och där kan du boka logi.
Öppet under Skördefesten.

Adress: Ölands Skogsby 161
Ort: Ölands Skogsby
Telefon: 0485-385 84 
Öppettider: Fre 18-24

Barnaktivitet • Konstnatt fredag • Konstutställning • Guidning/Föreläsning

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: