Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Lena Arnesson 2020

Jag kommer att för första gången visa upp några av mina alster.
Den största inspirationen i mitt skapande är den fria fantasin och drömmen.
Jag vill närma mig det utrymme som ligger någonstans
innan sömnen gnuggats bort ur ögonen, en plats där allt är verkligt.
Jag kommer även att ställa ut realistiska porträtt med
färgpenna eller grafit.
Öppet under Skördefesten!

Adress: Torsgatan 14
Ort: Färjestaden
Telefon: 070-398 64 97
Öppettider: Konstnatt fredag

Konstnatt fredag • Konstutställning

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: