Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Landet Huett 2021

Galleri, butik, trädgård.

Från 2:a juli har vi öppet för det mesta. Vi heter LANDET HUETT och finns på Hallnäsgatan 70 .

Öppettider: följ oss på instagram & facebook

Årets utställning har namnet  SKYMNING  av fotograf  Ulf  Huett.

”Skymning är när solen försvinner ner
i Kalmarsunds svala vattenspegel.
Då mörkret ofrånkomligt kommer
krypande överallt som varit vardags
synligt och sätter vår fantasi i rörelse.

Adress: Hallnäsgatan 70
Ort: Södvik
Telefon: 070753 18 19

Gårdsbutik • Öppen trädgård • Fotoutställning/Berättarkonst

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: