Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Kamera Berlin – foton från Öland 2021

Från det stora till det lilla landskapet, genom
årstidernas växlingar.
Östersjö möter ön, lite djur, mer natur och här och
där spår av människor.
Karin Berlin visar sina bilder i gårdshuset.
Öppet under Skördefesten
Skyltat från östra landsvägen/925 mellan Norra Möckleby och Lopperstad

Adress: Strandtorp 202
Ort: Färjestaden
Öppettider: Tors 10-17, fre 10-17, lör 10-17, sön 10-17

Konstnär i egen ateljé • Konstutställning • Fotoutställning/Berättarkonst

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: