Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Kamera Berlin – foton från Öland 2022

Från det stora till det lilla landskapet, ibland sett ovanifrån,
året om. Havet möter ön, alvar och nära, naturens
formationer och filurer.
Skyltat från östra landsvägen/925 strax norr om N Möckleby.

Adress: Strandtorp 202
Ort: Strandtorp
Telefon: 070-678 59 64
Öppettider: Tors 10-17, fre 10-22, lör 10-17, sön 9-14

KonstutställnFotoMuseum • Konst & kulturkväll fredag

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: