Glömminge hembygdsförenings

Glömminge hembygdsförening har öppet i gamla skolan på Glömminge backe. På gården och i föreningshuset finns försäljning av mat och hantverk.