Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

BrickbandMuseum

MUSEUM OF TEXTILE TRAY HANGERS
Brickband som folkhemshistoria, kulturskatt och miljökommentar!
BrickbandMuseum visar historiken 1920-1980,
samt NYsydda av återvunnet som modern inredningsgrej!
Museet har ingen fast adress, men deltar i Samlingsutställning för Kastlösa Konstnärsby 24-27 september 2020 se detta: http://brickbandsfabrik.brickbandmuseum.se/samlingsutstallning-i-kastlosa-kulturkvarn/
Museidirektör Malene Langborg
Telefon: 072-330 04 65

Konsthantverk • Museum

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: