Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Borgholm Energi 2017

Vi skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder genom att producera och leverera självklarheter som vatten, el, värme, skolmat och mat till äldreboenden. Vi tar hand om hushållens avfall och avlopp. Vi sköter gator, parker, hamnar och förvaltar och städar kommunens fastigheter. Genom våra egna fastigheter erbjuder vi lokaler till lokala företagare.
Välkommen till Borgholm Energi!

Adress: Borgholm
Ort: Borgholm
Telefon: 0485-883 00

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: