Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

AL photo – Anna-Lena Karlsson, stängt 2020

Stängt 2020, välkommen 2021!

Skildrar öländska miljöer genom årstidernas skiftningar.
Lokalen ligger bredvid Teknos färghandel mittemot Folkets Hus.

 

Adress: Storgatan 42
Ort: Borgholm
Telefon: 073-721 45 46

Fotoutställning

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: