Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Stöd Ölands Skördefest!

 För att ge ditt stöd till Skördefesten kan du vara medlem i föreningen för Ölands Skördefest.

Det är en ideell förening för utveckling och genomförande av Ölands Skördefest. Med ett brett stöd från allmänheten och näringslivet kan Skördefesten leva vidare i många år.

Medlemsavgiften är 100 kr per år för enskild och 500 kr för företag/förening/organisation.

Betala till BG 5192-4348, ange ditt namn och kontaktuppgifter för uppdatering av medlemsregistret.

Tack för din medverkan!

Nu har vi även swish 123 222 02 67

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: