Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Årets Ölandsby 2018 är Källa!

AretsOlandsby2

Motivering till Årets Ölandsby 2018

Den lilla socknen på mager åkermark är rik på engagerade människor som värnar kultur och utvecklar föreningsliv och företagande.

Källa socken är belägen på norra Öland mellan Persnäs och Högby socknar.

Källa gamla kyrkas mäktiga murar visar på hur denna trakt tidigt varit viktig. Då för näringsidkare, långväga handelsmän och pilgrimer. Nu för entreprenörer, lantbrukare och turister.

Socknens byar är också idag desamma som på medeltiden. Hagelstad, Honungstorp, Högenäs, Kvarnstad, Långerum, Nyby och Wij vars poetiska namn bär var och en sin historia.

Om ni inte nöjer er med att smaka på Honungstorp så pröva då gott öl, smakliga getostar med internationellt gott renommé eller kroppkakor av de allra bästa, allt framställt från lokala råvaror av skickliga mathantverkare. Landets äldsta lanthandel är en given mötesplats i byn och den välsorterade potatisboden hittar du alldeles intill.

För att smälta maten är en runda på den välhållna 35-års jubilerande golfanläggningen eller en promenad längs den vidunderliga västkusten att rekommendera.

Källa har i alla tider betraktats som en karg trakt vilket på intet sätt låtit slå ner dess innevånare utan snarare utmanat dem. Med inspiration från USA dit de flestas förfäder varit över föds entreprenörer i rad. Några av dessa förser öns bönder med moderna stallar, driver lokal bilverkstad och är engagerade lantbrukarna som ligger i framkant.

Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen är kärnan i föreningslivet. En förebild för andra för att värna vårt kulturarv samt skapa aktiviteter i tiden som information, teater och nu senast konserter som fått nationell uppmärksamhet på sin unika spelplats.

Källa socken utses till Årets Ölandsby 2018.

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: