Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Böda är Årets Ölandsby 2017!

Aretsolandsbyboda

BÖDA, en ort på nordligaste Öland sammansatt av ett antal mindra byar. I kärnan finns kyrka, affär och hembygdsgård. Från andra sidan gatan hörs ljudet från förskolebarnens lek på
skolgården och doften av nybakat bröd från välrenommerade Kaffestugan som blivit en samlingspunkt på orten.

Med en entreprenörsanda likt Gnosjös finns företag i de flesta branscher. Samhället har successivt anpassat sig till dagens huvudnäring, turismen. Den svårodlade sanden blir till en Riviera, skogen som staten äger är en tillgång för rekreation och fisken förädlas för försäljning och leveranser till lokala restauranger. Campinglivet tillhör landets främsta. Jordbrukföretagen må ha blivit färre men de aktiva brukar tillgänglig mark med modern och
rationell drift. De kompetenta byggföretagen svarar för betydande nyproduktion av hus i området.
Bödas rika historia levandegörs föredömligt i Skäftekärr och på Böda hembygdsgård. Utforskandet av det världsunika marina fyndet av Erik XIV:s krigsskepp MARS har Böda
hamn som sin bas. Det pågående arbetet för ett MARS museum kan i framtiden ge orten ett besöksmål med stor dragningskraft året om.
Föreningslivet är aktivt och här kan nämnas Böda och Böda Hamns utveckling ideell förening, Böda IK och Hembygdsföreningen. Tillsammans skapar de med sina ideella krafter ett brett utbud av aktiviteter för boende och besökare och bidrar därmed till samhällets utveckling.

BÖDA uppfyller kriterierna med råge och utses härmed till årets Ölandsby 2017.

Borgholm 2017-09-18
Jury: Sven-Göthe Lidheim, Leo Eriksson, Kiki Lundh, Åsa Felix Everbrand och Kenth Jönsson

Välj ett område

Välj plats:

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: