Bo Äta Göra Service

Fler val

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag:

Årets Ölandsby 20 år

2019 är det 20-årsjubileum för konceptet Årets Ölandsby och den tjugonde byn i ordningen är Källa, som fick utmärkelsen vid Ölands Skördefest 2018. Under året har Källa ståtat med sin titel samt håller i invigningen av årets Skördefest.

I samband med årets upplaga av Ölands Skördefest kommer det sedvanligt också att utnämnas en ny Årets Ölandsby.

Med utmärkelsen följer, förutom glädjen och äran, även åtagandet att hålla i nästa Skördefests invigning.

– Det var lite ur diskussionen om var invigningen skulle hållas som idén en gång växte fram, säger Sven-Göthe Lidheim, ordförande i Sällskapet Årens ölänningar som var initiativtagare till konceptet med Årets Ölandsby för tjugo år sedan.

Det fanns då ingen given plats för invigningen och genom att utse en ny by varje år gavs tillfälle att dels premiera en by som visat framåtanda och god samverkan och dels ha en ny plats per år att inviga skördefesten på.

– Det som är så speciellt och glädjande med utnämningen är vilken kraft det är när man går samman i en by, säger Sven-Göthe.

Arbetet med aktiviteter och planeringen inför invigningen ger, som Sven-Göthe säger, en injektion som förenar de boende i byarna över generationsgränserna. Föreningsfolk samverkar över föreningsgränserna, man utvecklar befintliga verksamheter och skapar evenemang och aktiviteter som i många fall fortsätter som årliga evenemang under många år efter.

– Varje by måste göra det på sitt sätt och efter sina förutsättningar, säger Sven-Göthe.

Årets Ölandsby utses varje år av en jury bestående av representanter från Sällskapet Årens ölänningar, Ölandsbladet och kulturarbetare. Kärnan för att bli vald är att det är en livaktig och välskött by med god samverkan, levande företagsamhet och levande jordbruksverksamhet.

– Det som kännetecknar Öland vill man hitta igen i byn, säger Sven-Göthe.

Skribent: Carin Svensson

Välj ett område

Välj plats:

Konstföreningar

Klicka i allt du söker

Välj kategori:

Välj dagar

Välj dag: